Gemensamma koppelpromenader!

Det ordnas gemensamma koppelpromenader i stort sett varje onsdag med start kl 19. Information om var vi möts finns på klubbens Facebook- sida!

Välkomna!