Apellplan

Lås

Vi har satt ett lås på grinden till planen för att undvika att planen används som allmän rastgård. Låset har gjort stor nytta och kommer därför att fortsätta hänga kvar. Vi kommer snart att byta lås och koden på det nya låset blir densamma som förut, men med 1 först, alltså 1xxx när det nya låser kommer dit.

Koden får du från oss i styrelsen och telefon nummer finns vid grinden till höger.

Gräsklippning

För att vi skall kunna ha en fin plan att träna på måste den skötas. Vi har en kille som klipper gräset regelbundet, men han behöver lite hjälp av oss alla. Att klippa hela planen tar nästan tre timmar om han behöver flytta allt som står framme.

Vi behöver inte plocka bort allt efter träning än så länge, men det är till stor hjälp om alla som är på plats när han klipper,  hjälper till att flytta det som står i vägen till en yta som är klippt. Då blir det fint flyt i klippningen och den gamle klipparen behöver inte startas om så många gånger.

Det kommer att finnas en burk på väggen på gamla boden där ni kan lägga en peng för att ni slipper klippa eftersom klubben inte kan ge honom något betalt för jobbet. (Se skatteregler för ideella föreningar.)

Ni kan skänka det ni tycker det är värt att slippa klippa och att ha en välskött träningsplan.