Styrelsen

Första måndagen i varje månad är det styrelsemöte. Har du någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp – skriv till stromstadsbrukshundklubb@gmail.com eller ta direktkontakt med någon i styrelsen. Vi deltar ofta på klubbens måndagsträningar.

Välkommen med dina synpunkter och önskemål!

Styrelse 2021–2022


Ordförande

Pia Tysklind, tel 070–254 4628

Sekreterare
Anna Fronth, tel 072-207 8312

Kassör
Rita Labori, tel 073-182 2880

Ledamot
Ingvar ”Jumjum” Bergqvist, tel 070-563 9544
Klubbens vaktmästare som ser om klubbstugan och sköter apellplan.

Ledamot
Lena Sand, tel 073-811 5997

Ledamot
Ann Segelskär

Ledamot
Mette Sörvik, tel 070-400 9931

Suppleant
Susanne Liljenström (webbansvarig), tel 070-797 5295