Styrelsen

 

 

Ordförande

Lisa Hålberg

 

Sekreterare

Anna Fronth

 

Kassör

Olle Haglund

 

Vice ordförande

Maria Tomter