Styrelsen

 

 

Ordförande

Claudia Wuhrmann

 

Sekreterare

Anna Fronth

 

Kassör

Lisa Hålberg

 

Vice ordförande

Maria Tomter