Styrelsen


Styrelsen träffas normalt en gång per månad. Har du någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp – skriv till stromstadsbrukshundklubb@gmail.com eller ta direktkontakt med någon i styrelsen. Vi deltar ofta på klubbens allmänna träningar.

Välkommen med dina synpunkter och önskemål!

Styrelse 2022–2023


Ordförande

Pia Tysklind, tel 070–254 4628

Vice ordförande
Ann Segelskär

Sekreterare
Mette Sörvik, tel 070-400 9931

Kassör
Rita Labori, tel 073-182 2880

Ledamot
Ingvar ”Jumjum” Bergqvist, tel 070-563 9544
Klubbens vaktmästare som ser om klubbstugan och sköter apellplan.

Ledamot
Agneta Nilsson, tel 073–838 1525

Ledamot
Karin Oxenwaldt, tel 070–355 6800

Suppleant
Agnetha Filipson

Suppleant
Susanne Liljenström (webbansvarig), tel 070-797 5295

Valberedning
Jennie Roman
Lois Rang

Revisor
Gerd Ekstedt