Styrelsen

 

Styrelsen träffas normalt en gång per månad. Har du någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp – skriv till stromstadsbrukshundklubb@gmail.com eller ta direktkontakt med någon i styrelsen. Vi deltar ofta på klubbens måndagsträningar.

Välkommen med dina synpunkter och önskemål!

Styrelse 2022–2023


Ordförande

Pia Tysklind, tel 070–254 4628

Vice ordförande
Ann Segelskär

Sekreterare
Mette Sörvik, tel 070-400 9931

Kassör
Rita Labori, tel 073-182 2880

Ledamot
Ingvar ”Jumjum” Bergqvist, tel 070-563 9544
Klubbens vaktmästare som ser om klubbstugan och sköter apellplan.

Ledamot
Agneta Nilsson, tel 073–838 1525

Ledamot
Karin Oxenwaldt, tel 070–355 6800

Suppleant
Susanne Liljenström (webbansvarig), tel 070-797 5295

Klicka här för att läsa protokoll och andra mötesanteckningar.

You can buy a customized paper from a well-known site term paper service if you’re in need of it. There are some important things to remember when purchasing essays on the internet. First of all, you should make sure that you’re dealing with a reliable firm, one that has an unconditional refund policy as well as unlimited free revisions. It is also important to find out if the firm offers extra services. Numerous companies will offer a complimentary plagiarism reports, formatting following various style guidelines and 24 hours of customer support.