Styrelsen

Styrelsen träffas normalt en gång per månad. Har du någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp – skriv till stromstadsbrukshundklubb@gmail.com eller ta direktkontakt med någon i styrelsen. Vi deltar ofta på klubbens allmänna träningar.

Välkommen med dina synpunkter och önskemål!

Styrelse 2022–2023


Ordförande

Pia Tysklind, tel 070–254 4628

Vice ordförande
Ann Segelskär

Sekreterare
Mette Sörvik, tel 070-400 9931

Kassör
Rita Labori, tel 073-182 2880

Ledamot
Ingvar ”Jumjum” Bergqvist, tel 070-563 9544
Klubbens vaktmästare som ser om klubbstugan och sköter apellplan.

Ledamot
Agneta Nilsson, tel 073–838 1525

Ledamot
Karin Oxenwaldt, tel 070–355 6800

Suppleant
Susanne Liljenström (webbansvarig), tel 070-797 5295